Onze voorjaarsbollen worden niet met Neonicotinöiden behandeld

Tulip Ballerina
Tulip Ballerina Tulp Ballerina Tulp Ballerina Tulp Ballerina Tulp Ballerina

Tulp Ballerina

€ 0,60

Levering: Vanaf eind augustus

Een wonderlijke tulp met de kleur warm oranje, geaccentueerd met een rode gloed die uit de middenstreep komt. 

Op voorraad
Product Code:
TBALL11
Meer informatie
Bijzonderheden Geschikt als snijbloem, Geurend, RHS-award
Bloeimaand April (Eind), Mei (Begin)
Bolgrootte (cm) 11 - 12cm Bol
Geschikt voor potten Ja
Geurend Ja
Hoogte 55 cm
Kleur Oranje
Levertijd Vanaf eind augustus
Plantdichtheid (per vierkante meter) 60-75
Plantdiepte 15cm
Plantpositie Midden, Achter
Planttijd Herfst, Winter
Tuinpositie Volle zon
Type bodem Vruchtbare grond, Goed gedraineerd
Winterhardheid Winterhard

Add elegance and charm to your garden with Tulip Ballerina. This graceful tulip variety features slender, elongated petals. Its vibrant colors and exquisite form make it a captivating addition to any flower bed or container garden. Each petal of the tulip is a strong warm orange accented with a red glow emanating from the centre stripe. 

Planting Tulip Bulbs

When to Plant: Plant your Tulip Ballerina bulbs in autumn, around September to November. When the soil has cooled but is not frozen.

Choose a sunny or partially shaded location in your garden that has well-drained soil. Tulip Ballerina thrives in moist but not waterlogged conditions.

Planting Process:

a. Prepare the soil by removing weeds, rocks, and other debris. Loosen the soil to a depth of about 20 cm to facilitate root growth.

b. Dig a hole that is approximately 15-20 cm deep. For larger displays, you can dig a wider hole and plant multiple bulbs together, spacing them about 10-15 cm apart.

c. Place the Tulip Ballerina bulb with the pointed end facing upward into the hole. Cover the bulb with soil and gently firm it in place. It doesn’t matter if the bulbs fall over in the planting process. They will correct themselves.


Caring For Your Tulip Bulbs

After planting, water the bulbs thoroughly to settle the soil. Over winter tulip bulbs do not need too much water. At this stage the tulip bulb will produce fine roots ready for spring. Waterlogged soil will cause the roots to rot. Once the foliage starts to show, Tulip Ballerina requires regular watering, especially during dry spells, to keep the soil slightly moist but not waterlogged.

Prior to planting, enrich the soil with organic matter or bulb fertilizer. Once the leaves emerge, you can apply a balanced fertilizer to provide additional nutrients.

Apply a layer of mulch, such as straw or shredded bark, around the planted bulbs. Mulch helps retain moisture, suppresses weed growth, and protects the bulbs from extreme temperatures.

Deadheading: After the tulip flowers have faded, remove the spent blooms by cutting the stem just above the foliage. This prevents seed production and encourages the bulb to store energy for the next season.

Enjoying the Beauty of Tulip Ballerina

Blooming Period: Tulip Ballerina typically blooms in spring, adding a burst of colour and charm to your garden. Enjoy their stunning display as they dance gracefully in the breeze. They look fantastic on their own or planted with other colours, such as Queen of Night

Cut Flowers: If you wish to bring the beauty of Tulip Ballerina indoors, you can cut the flowers just as they start to open. Place them in a vase with fresh water, and they will continue to open fully, creating an enchanting centerpiece.

Longevity: Tulip Ballerina is a perennial tulip variety, meaning it will return year after year with proper care. However, it's important to note that the quality of blooms may diminish over time. To ensure a consistent display, consider replanting new bulbs every few years.

It is one of the very few tulips to be scented. A sweet and subtle scent that just catches your notice! It’s a very special tulip and always on our planting list.

 

Voeg elegantie en charme toe aan uw tuin met Tulp Ballerina. Deze sierlijke tulpsoort heeft slanke, langwerpige bloemblaadjes. De levendige kleuren en prachtige vorm maken het een fascinerende aanvulling op elke bloemperk. Elk bloemblad van de tulp is sterk warm oranje, geaccentueerd met een rode gloed die uit de middenstreep komt.

Tulpenbollen planten

Wanneer planten: Plant uw Tulp Ballerina bollen in de herfst, rond september tot november. Wanneer de grond is afgekoeld maar niet bevroren is.

Kies een zonnige of gedeeltelijk schaduwrijke plek in uw tuin met goed doorlatende grond. Tulp Ballerina ontwikkelt zich goed in vochtige maar niet drassige omstandigheden.

Plantproces

a.       Bereid de grond voor door onkruid, stenen en ander vuil te verwijderen. Maak de grond los tot een diepte van ongeveer 20cm om de wortelgroei te vergemakkelijken.

b.       Graag een gat van ongeveer 15-20cm diep. Voor grotere displays kunt u een groter gat graven en meerdere bollen bij elkaar planten, met een onderlinge afstand van ongeveer 10-15cm.

c.       Plaats de Tulp Ballerina bol met het puntige uiteinde naar boven in het gat. Bedek de bol met aarde en druk hem voorzichtig op zijn plaats. Het maakt niet uit of de bollen tijdens het plantproces omvallen.

De zorg van de tulpbollen

Geef de bollen na het planten voldoende water om de grond te laten bezinken. In de winter hebben tulpenbollen niet teveel water nodig. In dit stadium zal de tulpenbol fijne wortels produceren, klaar voor de lente. Doordrenkte grond zal ervoor zorgen dat de wortels gaan rotten. Zodra het blad begint te verschijnen, heeft de Tulp Ballerina regelmatig water nodig, vooral tijdens droge periodes, om de grond licht vochtig maar niet drassig te houden.

Verrijk de grond vóór het planten met organische materie of bollenmest. Zodra de bladeren verschijnen, kunt u een uitgebalanceerde meststof aanbrengen om voor extra voedingstoffen te zorgen.

Breng een laag dekstro aan, zoals stro of geraspte schors, rond de geplante bollen. Dekstro helpt vocht vast te houden, onderdrukt de groei van onkruid en beschermt de bollen tegen extreme temperaturen.

Verwijderen van uitgebloeide bloemen: nadat de tulpenbloemen zijn vervaagd, verwijdert u de uitgebloeide bloemen door de stengel net boven het gebladerte af te snijden. Dit verhindert de zaadproductie en stimuleert de bol om energie op te slaan voor het volgende seizoen.

Geniet van de schoonheid van tulp Ballerina

De bloeiperiode van de Tulp Ballerina: Tulp Ballerina bloeit meestal in de lente en voegt een uitbarsting van kleur en charme toe aan uw tuin. Geniet van hun verbluffende vertoning terwijl ze sierlijk dansen door de wind. Ze zien er fantastisch uit op zichzelf geplant of geplant met andere kleuren, zoals Queen of Night.

Snijbloemen: als je de schoonheid van Tulp Ballerina naar binnen wilt brengen, kun je de bloemen afsnijden zodra ze opengaan. Zet ze in een vaas met vers water, dan gaan ze volledig open.

Levensduur: Tulp ballerina is een meerjarige tulpsoort, wat betekent dat hij jaar na jaar terugkomt met de juiste verzorging. Het is echt belangrijk op te merken dat de kwaliteit van de bloemen in de loop van de tijd kan afnemen. Om een consistente weergave te garanderen, kunt u overwegen om elke paar jaar nieuwe bollen te planten.

Het is een van de weinige tulpen die geurig is. Een zoete en subtiele geur die gewoon je aandacht trekt. Het is een heel bijzondere tulp en staat altijd op onze plantlijst.

 

Bekijk de plantinstructies

De Peter Nyssen Tevredenheidsgarantie

We zullen beschadigde of onvolledige producten vervangen of terugbetalen.

100% Online Beveiliging TrustWave Trusted Commerce Klanttevredenheidsgarantie.
Begin vandaag nog met het samenstellen van uw lijst

Maak vandaag nog een account aan en begin met het maken van de perfecte bloembollencollectie voor uw tuin

Bewaar de producten waar je van houdt.
MEER WETEN
Groothandel
Voor professionele landschapsarchitecten,
tuinontwerpers, landgoederen, gemeentes, kwekerijen, industrie, liefdadigheidsinstellingen en andere soortgelijke
organisaties.

We zijn er om te helpen!

Meld u hier aan!